Nauczycielka

i

Autor: pl.freepik.com Kraków. Anna Drwięga założyła zbiórkę na założenie sprawy Barbarze Nowak

Wiadomości

Anna Drwięga, dyrektorka VIII LO ogłosiła zbiórkę na pozwanie małopolskiej kurator oświaty. Zebrała już prawie 10 tys. zł

2023-09-21 9:20

Zbiórka na prowadzenie sprawy karnej przeciwko Barbarze Nowak i układowi kuratorskiemu - tak właśnie zatytułowała zrzutkę Anna Drwięga, dyrektorka VIII Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego. Została ona zawieszona po tym, jak w ubiegłym roku dwie wizytatorki z Małopolskiego Kuratorium Oświaty pod egidą Barbary Nowak próbowały doprowadzić do tego, żeby bez przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zmieniła jednej z uczennic szkoły ocenę niedostateczną z chemii na pozytywną i promowała tę uczennicę do następnej klasy. Anna Drwięga formułuje przeciwko małopolskiej kurator mocne zarzuty.

Małopolska. Dyrektorka LO wytacza działa przeciwko kuratorium oświaty

Anna Drwięga, dyrektorka VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie otrzymała polecenie, aby "ustalić ocenę pozytywną z chemii równocześnie promując uczennicę do klasy wyższej". Odmówiła jednak wykonania zalecenia i zgłosiła do Małopolskiego Kuratora Oświaty skargę na to, że wizytatorki nadużywają swojej pozycji służbowej. W rezultacie uczennica przeniosła się do innego krakowskiego liceum, a wobec dyrektorki wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Co więcej, dyrektorce zarzucono m.in. zły nadzór pedagogiczny, niewłaściwe ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów, złe prowadzenie dokumentacji szkolnej i zniesławienie wizytatorek kuratorium. Teraz Anna Drwięga założyła zbiórkę na "na prowadzenie sprawy karnej przeciwko Barbarze Nowak i układowi kuratorskiemu". Docelowo chce zebrać 30 tys. zł, na razie wpłaty dają sumę około 10 tys. zł.

Mocne oskarżenia pod adresem Barbary Nowak

Dyrektorka krakowskiej szkoły średniej przytacza wiele argumentów przeciwko małopolskiej kurator oświaty, m. in. bezprawne niszczenie karier zawodowych dyrektorów małopolskich szkół, którzy mają odmienne poglądy, odmawiają wykonywania bezprawnych poleceń albo na których poskarżą się osoby, korzystające z ochrony politycznej Barbary Nowak. Przypomnijmy, że kurator oświaty znana jest ze swoich kontrowersyjnych poglądów i forsowania idei chrześcijańskiej w placówkach edukacyjnych. Ostatnio poinformowała o założeniu chrześcijańskiego stowarzyszenia nauczycieli. Chcemy dać siłę Nauczycielom, którzy wierzą w Boga, chronią i szanują każde życie, napisała Barbara Nowak. Skrytykowała też powstanie centrum dystrybucji Lidla w Gietrzwałdzie z uwagi na to, że Maryja ukazała się tam ponad 160 razy.

- Barbara Nowak jest najsłynniejszym kuratorem oświaty w Polsce, co głównie zawdzięcza swoim kontrowersyjnym wypowiedziom medialnym. Mniej znanym aspektem jej działalności jest to, że wykorzystuje podległych jej urzędników małopolskiego kuratorium oświaty, do bezprawnego niszczenia karier zawodowych dyrektorów małopolskich szkół, którzy mają odmienne poglądy, odmawiają wykonywania bezprawnych poleceń albo na których poskarżą się osoby, korzystające z ochrony politycznej Barbary Nowak. W mediach to zjawisko jest nazywane „układem kuratorskim” - pisze Anna Drwięga na stronie zbiórki.

Ściana Płaczu, domofon poezji, rytualna rzeźnia. O tych miejscach w Krakowie nie miałeś pojęcia! [GALERIA]

Ich stare zdjęcia zadziwiają. Tak wyglądały przed operacjami!