matura

i

Autor: eska.pl, M. Tokarczyk Wniosek o odwołanie do matury. Jak go napisać?

Matura 2023

Wyniki matur 2023. Kiedy i o której godzinie będą opublikowane? Gdzie je sprawdzić?

2023-07-07 7:48

Wyniki matur 2023. Nie ma chyba maturzysty, który z niecierpliwością nie czeka na wynik swojej matury. To, ile procent z każdego egzaminu zdobyli tegoroczni maturzyści będzie wiadomo już niebawem. Wyniki matur zostaną bowiem ogłoszone przez CKE, w piątek 7 lipca. O której godzinie? Jak i gdzie sprawdzić wyniki matur 2023? Czy wyniki matur trzeba odebrać osobiście? Jak napisać upoważnienie do odbioru wyników maturalnych?

Spis treści

  1. Wyniki matur 2023. Gdzie i o której godzinie zostaną opublikowane?
  2. Czy wyniki matur trzeba odebrać osobiście?
  3. Jak napisać upoważnienie do odbioru wyników maturalnych?
  4. Co zrobić, gdy matura będzie niezdana?

Wyniki matur 2023. Gdzie i o której godzinie zostaną opublikowane?

Tegoroczna sesja matur, do której przystępowali absolwenci szkół ponadpodstawowych rozpoczęła się 4 maja egzaminem z języka polskiego. W kolejnych dniach maturzyści przystępowali do egzaminów z języka angielskiego, matematyki, wybranych przez siebie egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym oraz do matur ustnych z języka polskiego oraz angielskiego. Matury pisemne były w tym roku nie lada wyzwaniem, gdyż po raz pierwszy odbywały się w dwóch formułach: "starej" - 2015 oraz "nowej" - 2023. Potem rozpoczął się intensywny miesiąc dla certyfikowanych egzaminatorów, którzy sprawdzali prace, a już niebawem, bo w piątek, 7 lipca poznamy wyniki matur 2023. Gdzie znaleźć wyniki matur? Zostaną one opublikowane online pomiędzy godziną 8.00 a 10.00 w systemie ZIU. To aplikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej pozwalająca sprawdzać wyniki egzaminów państwowych. Również w piątek, 7 lipca, szkołom zostaną wydane świadectwa maturalne z informacjami o wynikach i aneksami.

Czy wyniki matur trzeba odebrać osobiście?

Wyniki matur zostaną opublikowane w sieci. By je sprawdzić, należy zalogować się 7 lipca rano w serwisie ZIU. Login oraz hasło każdemu przystępującemu do matury przekazał dyrektor szkoły, w której podchodził do egzaminów. Oprócz sprawdzenia wyników matury online, maturzyści muszą także odebrać ze szkół świadectwa maturalne z wynikami. Nie trzeba jednak robić tego osobiście. Jeśli absolwent nie ma możliwości, by udać się po dokument, może wypisać upoważnienie osobie, która zrobi to za niego.

Jak napisać upoważnienie do odbioru wyników maturalnych?

Wyniki matur może odebrać za maturzystę rodzic, rodzeństwo, kolega lub koleżanka - ważne, by była to osoba pełnoletnia. Aby wyniki matur zostały jej wydane, musi posiadać upoważnienie. Dokument, którym jest upoważnienie do odbioru matury musi posiadać:

  • imię i nazwisko absolwenta,
  • adres absolwenta,
  • datę i miejscowość,
  • nadtytuł "Upoważnienie",
  • następujący zapis: Ja niżej podpisana/y upoważniam (tu należy wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr (tu należy wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego,
  • podpis absolwenta, czyli osoby upoważniającej (czytelne imię i nazwisko).

Co zrobić, gdy matura będzie niezdana?

Wyniki matur dla jednych okażą się powodem do wzięcia głębokiego oddechu i świętowania, dla innych jednak mogą okazać się przykrym rozczarowaniem. Jeśli okaże się, że matura jest niezdana, nie ma się co załamywać. Jeśli wyniki matur potwierdzą, że maturzysta nie zdał z jednego przedmiotu, procedura wygląda następująco: absolwent musi do piątku, 14 lipca złożyć do dyrektora szkoły pisemną deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Wtedy do poprawki matury podejdzie w sierpniu.

ESKA Summer City Terma Bania 29.06.2023 [ZDJĘCIA]

Paulina i Lech wypadli z promu. Nowe informacje