Utrudnienia drogowe

i

Autor: PW/archiwum

Wydarzenia

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. W poniedziałek ruszają prace, będą utrudnienia

2023-07-02 11:13

W poniedziałek rozpoczną się pierwsze prace przygotowawcze związane z budową nowej linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic, która jest realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Dotyczyć będą one głównie przebudowy infrastruktury technicznej.

Władze miasta podpisały umowę na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic w grudniu 2020 r. Na partnera prywatnego wybrano konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu. Według włodarzy Krakowa budowa linii szybkiego tramwaju o długości 4,5 km jest największym w Polsce projektem transportowym, realizowanym w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Zadanie o wartości 1,92 mld zł ma być gotowe z końcem 2025 r.

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Mieszkańcy nie chcą wycinki drzew

Jak zapowiedział krakowski magistrat, zaplanowane prace przygotowawcze będą prowadzone na terenach, które nie wzbudzały kontrowersji i nie są objęte analizą możliwych korekt projektowych. Mieszkańcy protestują bowiem, domagając się ograniczenia do niezbędnego minimum zaplanowanej wycinki ponad tysiąca drzew rosnących na terenie przewidzianym pod inwestycję.

Według zapowiedzi wykonawcy, w najbliższych tygodniach działania będą obejmować przede wszystkim przygotowanie terenu oraz realizację robót ziemnych związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. Prace te będą się wiązały również z wycinką drzew na obszarach, które kolidują z planowanymi nowymi trasami tej infrastruktury. Będą one prowadzone w taki sposób, aby ominąć drzewa oraz krzewy, które zlokalizowane są na terenach, na których analizowana jest możliwość wprowadzenia zmian, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zadeklarował kilka dni temu, że w ciągu miesiąca zostaną podjęte ostateczne decyzje w zakresie możliwości uwzględnienia postulatów mieszkańców. Do tego czasu prace będą prowadzone na terenach, które nie wzbudzały kontrowersji i nie są objęte analizą możliwych korekt projektowych.

ZOBACZ: Budowa basenu przy ul. Mackiewicza w Krakowie

Budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Jakie utrudnienia w Krakowie?

Jak zapowiedziano, w związku z pierwszym etapem tymczasowej organizacji ruchu będą występować lokalne zwężenia pasów drogowych oraz wyłączenia ciągów pieszych i rowerowych.

Nowe torowisko przebiegać będzie od skrzyżowania al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, następnie w ciągu ulic: Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca, ks. Jancarza aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Na trasie przewidziano m.in. tunel wraz z wielopoziomowym węzłem przesiadkowym w okolicy ronda Polsadu. Władze miasta szacują, że dzięki temu połączeniu czas dojazdu z Mistrzejowic do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut.

Cena inwestycji - ponad 1,92 mld zł - obejmuje pełną usługę: zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez partnera prywatnego przez okres 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy. Wykonawca zapewnił finansowanie inwestycji podpisując stosowne umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, a także Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Pekao i Polskim Funduszem Rozwoju

Rowerzyści opanowali Warszawę. Rowerowa masa krytyczna przejechała przez miasto