Młodzi ludzie

i

Autor: Simon Maage, Unsplash

ŻYCIE MIASTA

Kraków wyda miliony złotych na aktywizację młodzieży. Tak pokazuje, że młodzi też mają wpływ na rozwój miasta

2023-12-26 16:42

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa, która miała miejsce 20 grudnia, radni jednogłośnie przyjęli program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta Młody Kraków na lata 2024-2028. Nowy dokument zakłada zarówno kontynuację działań realizowanych w ramach dotychczasowego programu Młody Kraków 2.0, jak też nowe inicjatywy przygotowane z myślą o mieszkańcach w wieku 13-26 lat.

Kraków. Rada Miasta działa na rzecz aktywizacji młodzieży

Warto przypomnieć, że młodym osobom mieszkającym lub uczącym się w Krakowie miasto oferuje szereg działań ujętych w specjalny program. Realizacja programów kierowanych do młodzieży w Krakowie ma ponad 20-letnią historię. Pierwszy dokument został wprowadzony w 1999 roku, w kolejnych edycjach założenia i cele były modyfikowane w zależności od strategii miasta i potrzeb młodych mieszkańców. Aktualnie kończy się trzecia edycja programu, obejmująca lata 2018-2023, a od 2024 roku zacznie obowiązywać nowy program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta Młody Kraków na lata 2024-2028.

— Głównym celem działań ujętych w programie jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, poczucia wpływu na życie miasta, współpracy i otwartości na innych. Warto podkreślić, że odbiorcy programu to młodzież i młodzi dorośli mieszkający, uczący się lub pracujący w Krakowie w wieku 13-26 lat, jak też osoby pracujące z młodzieżą i na rzecz młodzieży w różnych instytucjach i organizacjach — Elżbieta Kois-Żurek, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

QUIZ: Świąteczne tradycje w Małopolsce. Pamiętasz je wszystkie?

Pytanie 1 z 15
Czym jest krakowska szopka?

Młody Kraków. Te działania aktywizują młodzież w mieście

Na podstawie programu organizowane są przedsięwzięcia z różnych obszarów, uczące młodych ludzi zaangażowania, partycypacji i współpracy, zachęcające do współdecydowania o przyszłości miasta — to przede wszystkim aktywności i projekty społeczne, ale też sportowe czy artystyczne. Wśród działań zrealizowanych tylko w tym roku można wymienić między innymi kolejne edycje Festiwalu Młodych Twórców, Dni Wolontariatu i nagradzanie Młodzieżowych Wolontariuszy Roku — do nagrody w 2023 roku zgłoszono 176 młodych wolontariuszy, którzy łącznie przepracowali wolontaryjnie 8929 godzin. Na szczególne podkreślenie zasługują działania uczące partycypacji i promujące społeczne zaangażowanie, takie jak Szkolny Budżet Obywatelski, czy Krakowska Akademia Samorządności.

Młody Kraków 2024-2028. Jakie działania będą realizowane w ramach akcji?

Wszystkie działania i inicjatywy przygotowywane z myślą o młodzieży powinny być zgodne zarówno z polityką miasta, jak też zmieniającymi się potrzebami i obszarami zainteresować młodych ludzi. Poza obszarami mocno eksponowanymi w dotychczasowych programowych działaniach takimi jak tworzenie przestrzeni dla młodych, zachęcenie do lokalnej aktywności, zapewnienie by głos młodych był słyszalny w mieście czy wzmacnianie partnerstwa, nowy program podkreśla także znaczenie informacji młodzieżowej oraz wskazuje zasady pracy z młodzieżą w mieście. Na realizację programu w 2024 miasto planuje przeznaczyć blisko 1,9 mln zł.

"Taniec dla edukacji". Tak żegnano w Krakowie byłą kuratorkę Barbarę Nowak:

Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych w Krakowie. Tłumy dopisały