Woda

i

Autor: Pixabay

Uwaga! Pod Krakowem jest skażona woda! Pod żadnym pozorem nie pijcie kranówki!

2022-07-21 9:30

Maszyce i Smardzowice to miejscowości w gminie Skała, gdzie woda jest obecnie niezdatna do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków i czynności higienicznych. Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet.

Decyzja o zakazie używania wody do spożycia, kąpieli i mycia naczyń została podjęta w związku ze stwierdzonym 20 lipca skażeniem mikrobiologicznym. Woda nie może być spożywana ani używana do przygotowania posiłków, nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, nie nadaje się do mycia zębów, przemywania otwartych zranień, nie może być wykorzystywana do kąpieli. Wodę można używać tylko do celów sanitarnych, tj. spłukiwanie toalet

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, po zapoznaniu się z wynikami badania laboratoryjnego próby wody pobranej w dniu 18 lipca 2022 r. z ujęcia Smardzowice stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru tj.: Enterokoków kałowych w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody (wartość dopuszczalna 0 j.t.k.) - taki komunikat można przeczytać na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skała.

Skontaktowaliśmy się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Na razie nie wiadomo, kiedy woda będzie znów zdatna do picia.

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do wymogów ww. rozporządzenia- czytamy dalej w komunikacie.

Nowy wiadukt nad przejazdem kolejowym otwarty, odciąży mocno zakorkowaną północną część Krakowa

Który zakątek Polski powinieneś odwiedzić?

Pytanie 1 z 8
Wypoczynek planujesz...