W Skawinie pojawią się asystenci osób niepełnosprawnych. Pomogą w codziennych czynnościach

2020-02-09 11:00

Przyjedzie do domu, pomoże się ubrać, zawiezie do lekarza i nie odstąpi na krok. W Skawinie pojawią się osobiści asystenci osób niepełnosprawnych. Trwa już rekrutacja na te stanowiska.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie pomocy mieszkańcom, którzy nie są samodzielni. Do jego zadań będzie należała pomoc w codziennych czynnościach. Asystent przyjedzie do niepełnosprawnego mieszkańca Skawiny,pomoże mu się ubrać, przygotować do wyjścia, a następnie będzie towarzyszył i pomagał w dojechaniu do lekarza, na rehabilitację, czy na basen.

Zależy nam na tym by wszyscy mieszkańcy, zwłaszcza ci szczególnie potrzebujący pomocy, nie byli pozostawieni sami sobie. Ten program to duże ułatwienie i możliwość swobodniejszego dostępu do wielu miejsc w naszej gminie – mówi burmistrz Norbert Rzepisko.

W Skawinie pojawi się trzech asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej. Trwa rekrutacja na te stanowiska. Osoba niepełnosprawna za pomoc asystenta nie zapłaci ani złotówki, ponieważ jego wynagrodzenie zostanie w stu procentach pokryte ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Asystent to kolejny krok Skawiny w celu ułatwienia mieszkańcom funkcjonowania w przestrzeni publicznej. W urzędzie od ponad roku funkcjonuje punkt obsługi osób starszych i niepełnosprawnych. Mieszkaniec mający problemy z samodzielnym poruszaniem, może załatwić swoją sprawę bez potrzeby chodzenia po ratuszu. Pracownicy urzędu sami zajmą się tematem i przyniosą niezbędne do podpisania dokumenty. Punkt obsługi jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, przy wejściu znajduje się także dzwonek,za pomocą którego można wezwać pomoc