Wodociągi Miasta Krakowa

i

Autor: Wodociągi Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa się zmieniają. Wszystko w trosce o środowisko

2024-05-27 9:54

Wodociągi Miasta Krakowa zakończyły realizację projektu ,,Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3". W ramach podsumowania, 30 kwietnia odbyła się konferencja prasowa i seminarium "Fundusze Norweskie i Fundusze EOG inwestycją w przyszłość".

Wodociągi Miasta Krakowa od wielu lat skutecznie aplikują o dofinansowanie zewnętrzne dla swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu. Na realizację projektu ,,Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3" pozyskano środki z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszy Norweskich, przyznawane przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Zakres projektu

W ramach projektu, na terenie oczyszczalni ścieków Płaszów wybudowano dwa nowoczesne zbiorniki biogazu, każdy o pojemności 3080 m3 . Do dotychczas pracujących jednostek kogeneracyjnych dołączyły dwa nowe moduły z niskoemisyjnymi silnikami, które zwiększyły możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Przeprowadzono modernizację układu elektroenergetycznego oczyszczalni, dzięki której praca niektórych urządzeń jest możliwa bez zasilania z miejskiej sieci. Powstała również nowa sieć cieplna wykorzystująca ciepło ze Stacji Termicznej Utylizacji Osadów, które ogrzewa punkt zrzutu zanieczyszczeń z miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Oszczędności

Nowe zbiorniki mogą pracować w szerszym zakresie napełnienia (20% - 100%), co umożliwia efektywniejsze wykorzystanie produkowanego biogazu. Zainstalowane jednostki kogeneracyjne pokrywają prawie 50% zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną i 100% zapotrzebowania na ciepło. Miesięczna produkcja energii elektrycznej z kogeneracji wynosi około 1000 MWh i 3600 GJ energii cieplnej, dzięki temu zmniejsza się ilość energii zakupionej od dostawców zewnętrznych.

Finansowanie

Projekt został zrealizowany przy wsparciu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu", obszar programowy "Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne". Koszt projektu: 17 935 245 zł Wysokość dofinansowania: 6 561 675 zł