Park Zakrzówek

i

Autor: ESKA.pl

Wiadomości

Co z pierwszeństwem wejścia na Zakrzówek? Uchwała budzi zastrzeżenia

2024-07-11 15:24

W ostatnim czasie baseny na krakowskim Zakrzówku cieszą się ogromną popularnością. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2024 roku mieszkańcy Krakowa posiadający Kartę Krakowską mogą wejść na kąpielisko poza kolejnością. Zapis ten wzbudził jednak wątpliwości prawne ze strony wojewody małopolskiego, który wszczął w tej sprawie postępowanie nadzorcze.

Baseny na Zakrzówku. Mieszkańcy wejdą bez kolejki? Wojewoda interweniuje

Kąpielisko na Zakrzówku to w ostatnim czasie jedna z najpopularniejszych atrakcji w Krakowie, z której chętnie korzystają mieszkańcy i goście. Do niedawna limit osób, które mogły wejść na kąpielisko wynosił 1000 osób. Dokonano jednak korekty, zgodnie z którą maksymalny limit osób przebywających na pomostach może obecnie wynosić 600 osób. Oczywiście ograniczenia generują większe kolejki, które stają się prawdziwym utrapieniem „krakowskich Malediwów”. Krakowscy radni postanowili więc ułatwić życie mieszkańcom.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2024 roku mieszkańcy Krakowa posiadający Kartę Krakowską mogą wejść na teren Parku Zakrzówek poza kolejnością. Zapis ten również wzbudził kontrowersje i wygenerowanie potencjalnych dwóch kolejek – dla mieszkańców i „gości”.

We wtorek, 9 lipca rzeczona uchwała została przekazana do oceny nadzorczej wojewody małopolskiego.

W związku z dużym zainteresowaniem tą sprawą podajemy, że służby prawne Wojewody Małopolskiego dokonały wstępnej analizy uchwały. Już na tym etapie pojawiły się istotne wątpliwości w zakresie zgodności tejże uchwały z konstytucyjnymi zasadami wolności i równości, w tym – z zasadą równego dostępu do obiektów użyteczności publicznej – informuje biuro wojewody.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wszczął postępowanie nadzorcze, w ramach którego zwrócił się do prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta o przedstawienie wyjaśnień dotyczących kwestii budzących największe zastrzeżenia. Miasto ma w tej sprawie zająć stanowisko do 17 lipca, po czym wojewoda zamierza kontynuować ocenę nadzorczą.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

Tłumy na Zakrzówku. Ludzie stoją w kilkugodzinnych kolejkach na kąpielisko

Express Biedrzyckiej - WSTĘP 11.07