W tej szkole nikt nie zdał matury 2022! To katolickie liceum. Posądzono, że mamy za dużo religii

i

Autor: MARCIN GADOMSKI / SUPER EXPRESS Próbne matury w nowej formule ruszyły. Co czeka tegorocznych maturzystów?

Ruszyły matury próbne 2022/2023. Co czeka tegorocznych maturzystów? [HARMONOGRAM]

2022-12-12 9:57

W poniedziałek, 12 grudnia wystartowały próbne egzaminy maturalne organizowane przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), które potrwają do 21 grudnia. Chodzi o matury przeprowadzane w nowej, trudniejszej formule. Kiedy odbędą się egzaminy z poszczególnych przedmiotów i gdzie szukać odpowiedzi? Sprawdźcie w naszym materiale.

Matura próbna 2022 CKE

Maturalne egzaminy próbne będą przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych na wszystkich poziomach. Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem egzaminów próbnych w grudniu mogą to zrobić zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dyrektor CKE, Marcin Smolik, w informacji na temat testu diagnostycznego proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, np. by rozpoczynały je o godzinie 9.00 i o godzinie 14.00.

Matura próbna 2022 CKE. Harmonogram egzaminów

Próbne egzaminy maturalne z danych przedmiotów odbędą się w następujących terminach:

  • 12 grudnia, poniedziałek - język polski na poziomie podstawowym.
  • 13 grudnia, wtorek - rano: język angielski na poziomie podstawowym, po południu: francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski na poziomie podstawowym 
  • 14 grudnia, środa - rano: matematyka na poziomie podstawowym, po południu: filozofia, historia muzyki, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna, język łemkowski i języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski i ukraiński) na poziomie podstawowym.
  • 15 grudnia, czwartek - rano: język polski na poziomie rozszerzonym, po południu: język francuski i niemiecki na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 16 grudnia, piątek - rano: język angielski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu: fizyka, historia sztuki i wiedza o społeczeństwie.
  • 19 grudnia, poniedziałek - rano: matematyka na poziomie rozszerzonym, po południu: z geografia, język hiszpański na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym oraz z języki mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.
  • 20 grudnia, wtorek - rano: biologia, po południu: z informatyka i język rosyjski oraz włoski na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
  • 21 grudnia, środa - rano: chemia, po południu: historia.

Matura próbna 2022. Arkusze

Jak podano w informacji dyrektora CKE, arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych) Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożliwiającym powielenie ich dla uczniów. Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9.00 lub 14.00 tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także absolwentom i uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole. Listę pytań, które znalazły się w arkuszu z języka polskiego znajdziecie TUTAJ.

Matura próbna CKE. Odpowiedzi

Odpowiedzi do zadań na próbnej maturze również będzie można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Będzie to drugi test diagnostyczny w tym roku szkolnym organizowany dla maturzystów przez CKE. Pierwsze próbne egzaminy maturalne we wrześniu były tylko z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich maturzystów: języka polskiego na poziomie podstawowym, matematyki na poziomie podstawowym i z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, tj. z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i z włoskiego.

Matura 2023 w nowej formule. Jakie zmiany dla maturzystów?

Uczniowie zdający maturę w nowej formule będą musieli - tak jak dotąd - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego nowożytnego (obligatoryjnych na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru zdawanego na poziomie rozszerzonym (chętni będą mogli przystąpić do większej liczby egzaminów, maksymalnie do pięciu takich egzaminów). Obowiązkowe będą też dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i z języka obcego. Aby zdać maturę – tak jak obecnie – trzeba będzie uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia (dotyczy to egzaminów pisemnych i ustnych). W przypadku przedmiotu do wyboru nie będzie progu zaliczeniowego (próg obowiązywać będzie dopiero na maturze w 2025 r.).

Matura w nowej formule. Największe zmiany dotyczą języka polskiego

Na egzaminach z języka polskiego (pisemnym i ustnym) maturzystów obowiązywać będzie dłuższa lista lektur, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Wypracowanie ma być też dłuższe, niż do tej pory. Dotąd było to minimum to 250 słów. W 2023 i 2024 r. uczniowie będą musieli napisać tekst z minimum 300 słów. Na nowej maturze na egzaminie ustnym z polskiego zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych. Będą w nim dwa zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. Do tej pory zdający mieli tylko jedno zadanie na egzaminie ustnym.

Zaginięcie Iwony Wieczorek. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

QUIZ. Podajemy tylko fragment przysłowia! Wiesz, jakiego słowa brakuje?

Pytanie 1 z 10
"Polegać jak na ..."