„Nowe Miasto” może wrócić mimo protestów? Radni są temu przeciwni

i

Autor: krakow.pl

Inwestycje w Krakowie

Co dalej z "Nowym Miastem"? Czy uda się osiągnąć kompromis?

2023-03-23 16:16

W Krakowie wciąż nie ustaje dyskusja na temat „Nowego Miasta” czyli nowej dzielnicy, która miałaby powstać w rejonie Złocienia i Rybitw. Taka decyzja oznaczałaby m.in. wyprowadzkę wielu firm i tysięcy pracowników. Radni odrzucili projekt zagospodarowania przestrzennego. Teraz z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą uniemożliwić prezydentowi powrót do projektu uchwały.

Czy „Nowe Miasto” może wrócić?

Na początku marca informowaliśmy o proteście przedsiębiorców pod krakowskim magistratem. Był on spowodowany zamierzeniami władz Krakowa, które chciały utworzyć na terenie Złocienia i Rybitw tzw. „Nowe Miasto”. W planach była nowoczesna dzielnica mieszkaniowo-usługowa. Zrealizowanie takiej koncepcji oznaczałoby przeprowadzkę dla przynajmniej 65 przedsiębiorstw i ok. 10 tys. pracowników. Ostatecznie, w wyniku protestu i sprzeciwu części lokalnych polityków radni odrzucili projekt „Nowego Miasta”.

Niektórzy jednak obawiają się, że temat może powrócić w najbliższym czasie. Dlaczego?

Prezydent teoretycznie może wrócić z projektem uchwały, jeżeli uzna, że ma większość w Radzie Miasta, żeby ją przegłosować. Odrzuciliśmy to w pierwszym czytaniu ze względu na to, że nie można tego projektu poprawiać, bo jest na tyle skomplikowany i ma na tyle dużo pułapek, że jako radni jesteśmy bez szans – wyjaśnia radny PiS, Włodzimierz Pietrus.

Dlatego przedstawiciele PiS złożyli projekt uchwały, który zakłada odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto". Został on jednak odrzucony, zaś radni zagłosowali za uchwałą, która sugeruje powołanie zespołu ds. "Nowego Miasta". 

Mając na uwadze przyszłość miasta Krakowa, a w szczególności dzielnic XII i XIII, Rada Miasta Krakowa wnioskuje o powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli klubów Rady Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej, środowisk eksperckich m.in. SARP i MOIA, a także krakowskich uczelni wyższych zajmujących się urbanistyką miejską, a także przedstawicieli lokalnej społeczności i przedsiębiorców działających na tym obszarze - czytamy w projekcie.

To z kolei zadowala lokalnych przedsiębiorców, którzy domagają się „okrągłego stołu” w sprawie „Nowego Miasta”.

Decyzje Rady Miasta Krakowa (RMK) dotyczące obszaru nazywanego „Nowym Miastem” (od niedoszłego projektu planu miejscowego) ostatecznie wychodzą naprzeciw postulatowi Klastra o przystąpieniu do okrągłego stołu, wciągnięciu do prac nad tym obszarem specjalistów niezwiązanych bezpośrednio z Urzędem Miasta Krakowa oraz możliwości korekty studium dla tego obszaru – informuje prezes zarządu Klaster Rybitwy-Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Remigiusz Tytuła.

Z punktu widzenia Klastra Rybitwy – reprezentującego przedsiębiorców i pracowników z tego obszaru, dużo lepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie dokładnie tego samego ruchu po symbolicznym zamknięciu starej procedury planistycznej, co też odcięło by wyraźnie rozmowę o tym obszarze od doraźnej i niestety już kampanijnej polityki – dlatego też wyraziliśmy swoje bezpośrednie poparcie dla projektu uchwały PiS – dodaje.

Nowy mural w Krakowie

QUIZ: Jak dobrze znasz polskie punkowe przeboje?

Pytanie 1 z 12
1. Śruba z piosenki Big Cyca "Tu nie będzie rewolucji" w pewnym momencie zgolił irokeza i zatrudnił się jako...