Tarnów

i

Autor: Urząd Miasta Tarnowa (www.tarnow.pl)

To początek podziału Małopolski? Tarnów i Nowy Sącz chcą sięgnąć po środki dla Polski Wschodniej!

Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbyła się 23 lutego 2023 roku, była debata na temat obecnej sytuacji, szans rozwoju oraz współpracy Tarnowa i Nowego Sącza, regionu tarnowskiego i sądeckiego. Miała ona związek z pomysłem Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie, która chciałaby, aby regiony: tarnowski, nowosądecki oraz nowotarski były uwzględniane w specjalnym programie pomocowym, dedykowanym Polsce Wschodniej.

Podział Małopolski. Tarnów i Nowy Sącz chcą wspólnie walczyć o środki dla Polski Wschodniej

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która odbyła się w Sali Lustrzanej w czwartek, 23 lutego 2023 roku, doszło do debaty na temat obecnej sytuacji, szans rozwoju oraz współpracy Tarnowa i Nowego Sącza, regionu tarnowskiego i sądeckiego. Wśród zaproszonych gości pojawili się Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza, Krzysztof Głuc, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Ryszard Nejman, dr hab. Rafał Kurczab, prorektor do spraw Nauki i Rozwoju w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie oraz dr Łukasz Zaborowski, ekspert w dziedzinie transportu i rozwoju regionalnego z Instytutu Sobieskiego.

Współpraca Tarnowa i Nowego Sącza jest koncepcją, która łączy się z zaproponowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie podziałem statystycznym województwa małopolskiego. Instytucja chciałaby, aby regiony: tarnowski, nowosądecki oraz nowotarski były uwzględniane w specjalnym programie pomocowym, dedykowanym Polsce Wschodniej. Obecnie nie mogą one liczyć na taką pomoc, ponieważ geograficznie nie są jej częścią. Rozwiązaniem problemu mogłoby być statystyczne podzielenie województwa małopolskiego, jak miało to miejsce w przypadku województwa mazowieckiego.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, podczas swojego przemówienia, zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w ponad 30-letniej historii samorządów doszło do sytuacji, w której rosną koszty, a spadają dochody. Jego zdaniem reszta Małopolski odstaje od Krakowa zarówno pod względem dochodów, jak i infrastruktury. Dlatego też Nowy Sącz i Tarnów powinny się zastanowić, czy nie sięgnąć po środki dedykowane Polsce Wschodniej. Podkreślił, że powiaty nowosądecki i tarnowski nie różną się od tych położonych we wschodniej części kraju i również wymagają dofinansowania i dokapitalizowania.

Poglądy prezydenta Nowego Sącza podziela Krzysztof Głuc, przewodniczący tamtejszej Rady Miasta. Według niego Polska znajduje się obecnie w sytuacji zagrożenia stabilności funkcjonowania samorządności. W związku z tym zaproponował powołanie zespołu roboczego po stronie obu Rad Miasta – Nowego Sącza i Tarnowa, który mógłby się zajmować projektami współpracy, a także wspólnymi wystąpieniami o charakterze politycznym, finansowym i organizacyjnym. Należałoby również ustanowić program współpracy między Młodzieżowymi Radami. Wówczas można by było wspólnie sięgać po środki przeznaczone dla regionów południowej o wschodniej Małopolski. Pomysł ten poparł Jakub Kwaśny, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie.

Do koncepcji współpracy tych dwóch małopolskich miast jest przekonany również prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Jego zdaniem Tarnów i Nowy Sącz „rozwijają się światłem odbitym od królewskiego miasta Krakowa”. Ponadto zwrócił uwagę, że od 3 lat obserwujemy intensywny wzrost gospodarczy, a miasta mogą korzystać z różnych funduszy. Jednak nie sposób nie zauważyć dysproporcji w przyznawaniu dofinansowań. Ma to związek z wpływami politycznymi i nierównomiernym rozkładem w parlamencie w stosunku do ugrupowań zarządzających województwem. Przypomniał też, że rząd PO-PLS powołał do życia program dla Polski Wschodniej i wyraził niezadowolenie, że w Małopolsce brakuje takiego mechanizmu. Przez to Tarnów i Nowy Sącz mają mniejszy przyrost PKB niż Kraków.

Szansą dla regionów: tarnowskiego, nowosądeckiego i nowotarskiego może być propagowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie wydzielenie obszaru metropolitalnego Krakowa, najbogatszego miasta w Małopolsce, oraz reszty województwa, czyli tej biedniejszej części. Jednak najwcześniej może dojść do tego w 2027 roku. Wcześniej Sejmik Województwa Małopolskiego musi przygotować projekt podziału województwa i przedstawić go Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej. Natomiast ostateczną decyzję w sprawie statystycznego podziału Małopolski podejmie Komisja Europejska.

Do tej pory w Polsce udało się dokonać podziału Mazowsza. Podobny podział próbowano przeprowadzić na Dolnym Śląsku. Od województwa chciano odłączyć rozwinięty gospodarczo Wrocław. Pomysł jednak nie uzyskał akceptacji Komisji Europejskiej.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

Jak dobrze znasz stolice polskich województw? Quiz nie dla ignorantów

Pytanie 1 z 16
Stolica województwa podlaskiego to:
Kamila Wybrańczyk ostro o 500+
Źródło: Małopolska może zostać podzielona. Tarnów i Nowy Sącz chcą sięgnąć po środki dla Polski Wschodniej