W jakiej kondycji są finanse Krakowa? Agencja Standard & Poor’s wydała werdykt

i

Autor: Pixabay W jakiej kondycji są finanse Krakowa? Agencja Standard & Poor’s wydała werdykt

Życie miasta

W jakiej kondycji są finanse Krakowa? Agencja Standard & Poor’s wydała werdykt

2023-03-24 16:07

Agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła długoterminową ocenę wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie A- oraz oceniła perspektywę miasta jako stabilną – poinformował krakowski magistrat. Jaki wzrost gospodarczy dla stolicy Małopolski prognozuje agencja?

Agencja Standard & Poor’s potwierdziła rating Krakowa na poziomie A-

Jak podkreślono w komunikacie, ocena Krakowa odpowiada ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych, czyli jest najwyższa z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju (zgodnie z zasadą nieprzyznawania samorządom lokalnym ratingu wyższego niż rating państwa). Stabilna perspektywa dla Krakowa odpowiada perspektywie dla Polski.

W uzasadnieniu przyznanej oceny analitycy S&P wskazują, że poziom ratingu Krakowa odzwierciedla ostrożną politykę finansową władz miasta opartą na kontroli wydatków, umiarkowanym zadłużeniu (głównie długoterminowym) oraz solidnej płynności finansowej.

- Mimo że skutki inwazji Rosji na Ukrainę będą w dalszym ciągu ciążyć na perspektywach wzrostu makroekonomicznego Polski i Krakowa, agencja zauważa pewne oznaki normalizacji, zarówno po stronie podażowej (zmniejszenie wąskich gardeł), jak i cen energii, co powinno przełożyć się na wzrost PKB w 2024 roku - wskazano.

Agencja prognozuje też, że wzrost gospodarczy Krakowa będzie zasadniczo zgodny z trendami krajowymi. Analitycy S&P podkreślają, że Kraków, drugie co do wielkości miasto w Polsce, posiada zróżnicowaną gospodarkę, cieszy się niższą stopą bezrobocia od średniej krajowej oraz rosnącą liczbą ludności, a wzrost liczby mieszkańców jest w pewnym stopniu wspierany przez napływ uchodźców z Ukrainy, z których część może osiedlić się w Krakowie na stałe.

Według przekazanych informacji, stabilna perspektywa odzwierciedla oczekiwanie agencji, że władze Krakowa będą utrzymywać pod kontrolą wzrost wydatków bieżących, co pozwoli uniknąć dalszego istotnego pogorszenia wyników finansowych. S&P spodziewa się również, że mimo wysokiej inflacji oraz obniżenia dochodów podatkowych samorządu w wyniku wdrożenia reformy podatkowej miasto w najbliższych latach utrzyma solidną płynność finansową, zmniejszając stopniowo swoje rezerwy gotówkowe.

Absurdalne ceny w sklepie miejskim Kraków Story? Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę [ZDJĘCIA]

Nowy mural w Krakowie