Matura próbna CKE z języka polskiego w nowej formule. Znamy pytania!

i

Autor: MO Matura próbna CKE z języka polskiego w nowej formule. Znamy pytania!

Matura próbna CKE z języka polskiego. Znamy pytania!

2022-12-12 10:32

Wystartowały próbne egzaminy maturalne organizowane przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), które potrwają do 21 grudnia. W poniedziałek, 12 grudnia od godziny 9 maturzyści rozwiązują zadania z języka polskiego. Jakie pytania znalazły się w arkuszu? Na jaki temat trzeba napisać wypracowanie? Sprawdźcie!

Matury próbne 2022/2023. Znamy pytania z języka polskiego [12.12.2022]

Matura z języka polskiego w nowej formule jest trudniejsza, szczególnie z języka polskiego. 12 grudnia maturzyści mają szansę sprawdzić, jak radzą sobie z nowymi wymaganiami wprowadzonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jakie pytania znalazły się w arkuszu z języka polskiego na poziomie podstawowym? W tzw. części 1. i 2., czyli teście diagnostycznym, należało m. in.

  • dopasować bohaterów mitologicznych do opisów,
  • odpowiedzieć na pytanie, czy koncepcja ludzkiego losu ukazana we fragmencie Księgi Hioba oraz w wierszu Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jest podobna,
  • zinterpretować plakat Andrzeja Pągowskiego w kontekście przesłania utworu Williama Szekspira "Makbet",
  • w oparciu o "Kroniki" napisać, jakie zadanie – poza dostarczaniem czytelnikowi rozrywki – stawia literaturzeBolesław Prus oraz czy realizuje je w "Lalce",
  • zinterpretować fragmenty trzech wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
  • porównać obraz Jacka Malczewskiego "Śmierć" z fragmentem utworu "Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią",
  • wyjaśnić – w kontekście "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – na czym polegała nowa moralność w łagrze sowieckim i jakie stanowiła zagrożenie dla człowieczeństwa,
  • zinterpretować wiersz Stanisława Barańczaka "N.N. przekręca gałkę radia".

Matury próbne 2022/2023. Tematy wypracowań z języka polskiego [12.12.2022]

Maturzyści muszą wybierać jeden z dwóch zaproponowanych przez CKE tematów i napisać wypracowanie. W swoich rozważaniach muszą przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np.: historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, czy społecznego). Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego. Praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów. Jakie tematy zaproponowano na maturze próbnej?

  • temat 1. - Różne postawy ludzi wobec własnych błędów,
  • temat 2. - Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście.

Pełen harmonogram egzaminów znajdziecie TUTAJ.

Tłumy na jarmarku świątecznym w Krakowie

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Oczekuj owacji na stojąco od 8/10

Pytanie 1 z 10
Mundialowo: Maroko jest już w półfinale turnieju. Wcześniej taki poziom drużyny z Afryki osiągnęły...